Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Baas


Huisartsenpraktijk Baas

Scheepswerfstraat 26
4328 BC Burgh-Haamstede
Telefoon: 0111-655555
Spoed: 0111-652333
Fax: 0111-655556

hapbaas.praktijkinfo.nl

E-mail: huisarts@hapbaas.nl


Spoedgevallen


Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen, belt u 0111-65 55 55 om ons in te lichten dan houden we alvast rekening met uw komst. voor spoedgevallen zijn wij geopend van 08:00 tot 18:00 uur.

Bij het bellen naar de praktijk wordt u direct verwezen naar de spoedlijn met "toets 1" . Als extra vangnet hebben wij ook een apart spoednummer 0111-652333. Wij vertrouwen erop dat u deze functie alleen gebruikt voor acute situatie's waarbij met spoed medische zorg vereist is.

Bij plotselinge onwelwording, ernstige verwondingen, verkeersongevallen e.d. dient u er rekening mee te houden dat de huisarts vaak eerder ter plekke kan zijn dan de ambulance en over dezelfde apparatuur beschikt. Het is raadzaam om in dergelijke gevallen eerst 112 te bellen en direct daarna uw huisarts, gewoon omdat "iedere seconde telt" en huisarts vaak eerder ter plaatse kan zijn omdat hij dichter in de buurt is.

Wij rekenen op het begrip van medepatienten in de wachtkamer, die door zo'n spoedgeval wel eens wat langer zullen moeten wachten. De assistente zal  de mensen in de wachtkamer daarover zo nauwkeurig mogelijk informeren.

 

Voor spoedgevallen na 18:00 uur of in het weekend voor zowel de huisarts als de apotheek verwijzen we u naar de huisartsenpost te Zierikzee, zie de home pagina

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het gewone spreekuur werken we alleen op afspraak.
U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur. 

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om  het spreekuur zo efficient mogelijk in te delen en zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. In het kader van efficientie is het spreekuur ook ingedeeld naar soort klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Telefonisch spreekuur

Het kan zijn dat u een korte vraag heeft waarvoor u niet op het spreekuur hoeft te komen. U kunt dan naar de assistente bellen, zij kan als ze de vraag zelf niet kan beantwoorden uw vraag in het belboek van de arts noteren. De arts belt dan zelf op willekeurig tijdstip terug, binnen twee werkdagen. Het kan ook zijn dat de arts de assistente instrueert en vraagt terug te bellen. Denkt u hierbij aan uitslagen van onderzoeken, vragen over medicatie, vragen over vervolgbeleid ed.


Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Visite of huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. In een gewone dagplanning houden we rekening met ongeveer drie visite's per dag en zullen die tussen 12:00 en 14:00 worden afgelegd, past het niet binnen deze beschikbare tijd zal het ook wel eens voorkomen dat de dokter na het spreekuur in het begin van de avond de vistite af legt. U begrijpt dat de aanleiding van de visite voor ons essentieel is om een juiste inschatting te kunnen maken.

spreekuur in Duinoord

Op dinsdag en donderdag ochtend van 11:00 tot 12:00 uur doet de dokter spreekuur in de bejaardenwoning Duinoord. De verzorgenden uit Duinoord faxen voor 10:00 uur de namen van patienten door die op het spreekuur gezien willen worden. Ook daarbij is het van belang dat we een indicatie hebben van de klachten omdat we soms instrumentarium of andere benodigdheden vanuit de praktijk mee moeten nemen.

Praktijkinformatie

Huisartsenpraktijk Baas is een apotheekhoudende huisartsenpraktijk, waar we momenteel met vier huisartsen werken en elf assistenten.

In het zomerseizoen worden we regelmatig bijgestaan door een extra assistente en waarnemend huisartsen, in verband met de drukte die het toerisme met zich mee brengt.

We gaan er van uit dat de waarnemer voornamelijk de toeristen en het inloopspreekuur voor zijn of haar rekening neemt zodat de vaste patienten zoveel als mogelijk toch kunnen blijven rekenen op de zorg van hun "eigen" huisarts, mw. E van Keeken, dokter mw. Pelicaen, dhr A. Baas of mw E de Graaf

We maken structureel gebruik van de diensten van dokter de Graaf die ongeveer twee dagen per week spreekuur doet in onze praktijk en dokter van Keeken die op donderdag het spreekuur voor haar rekening neemt, daarnaast werkt dokter Pelicaen sinds kort ook vast in onze praktijk op maandag en woensdag. Dokter Baas werkt full time.

Om de continuteit van de zorg zoveel mogelijk te waarborgen trachten wij de patientenzorg zoveel mogelijk bij dezelfde arts te houden. Geeft u bij met maken van een afspraak uw arts van voorkeur aan. Zo werkt dokter de Graaf samen met dokter Baas, en dokter Pelicaen met dokter van Keeken.

De spoedzorg buiten de openingstijden van de praktijk wordt verleend via de huisartsenpost te Zierikzee, waar ook dokter Baas / dokter de Graaf of dokter van Keeken wekelijks een weekend of avond/nachtdienst doet.

Wij praktiseren vanuit het oude wijkgebouw, aan de Scheepswerfstraat 26, wat we delen met andere disipline's zoals het wijteam van buurtzorg, het SHL, (bloedprikken), de trombosedienst, een dietiste en een cesartherapeut. Wij vinden het prettig deze service onder 1 dak aan te kunnen bieden en hopen u daarmee van dienst te zijn.

De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling huisartsenzorg zuid west Nederland, overige informatie daarover kunt u verkrijgen bij de assistente.

Via het submenu kunt u alle relevante informatie over de praktijk terug vinden.

Openingstijden

 

De praktijk is iedere werkdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur, voor spoedgevallen tot 18:00 uur, dit geldt ook voor de apotheek, alleen is er tussen 12 en 13 uur niet altijd een apothekersassistente aanwezig. Een doktersassistente heeft niet dezelfde bevoegdheden dus is het mogelijk dat zij u vraagt later terug te komen als zij u niet helpen kan.

Tussen 10 en 11 uur in de ochtend zijn wij gewoon open en bereikbaar, maar hebben we ook dagelijks apotheekoverleg waarbij we koffie drinken. Het zou prettig zijn als u de mogelijkheid heeft buiten deze tijden van onze diensten gebruik te maken.

Openingstijden van tot
Maandag 08:00 17:00 (spoed tot 18:00 uur)
Dinsdag 08:00 17:00 (spoed tot 18:00 uur)
Woensdag 08:00 17:00 (spoed tot 18:00 uur)
Donderdag 08:00 17:00 (spoed tot 18:00 uur)
Vrijdag 08:00 17:00 (spoed tot 18:00 uur)

 Buiten deze tijden kunt u alleen voor uiterst dringende zaken contact opnemen met de huisartsenpost te Zierikzee o9oo-1585 zie ook "avond,- weekend,- en nachtdiensten" elders op de site (linker kolom)

 

Telefonisch spreekuur

Telefonisch spreekuur
Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen. De assistente vermeldt uw naam , telefoonnummer en hulpvraag in het belboek. De huisarts of assistente (die met huisarts heeft overlegd) belt u dan dezelfde of volgende werkdag terug, meestal na 16:00 uur.

Hulpvragen die geschikt zijn voor het telefonisch spreekuur zijn:

*informatie over reizigersvaccinatie's

*onderzoeksuitslagen

*bijwerkingen/ vragen over medicatie

*mededelingen van medische aard

*vragen over een medische behandeling of over het beleid

 

 

 

 

Huisbezoek


Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt,in overleg met de huisarts of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Assistentie en praktijkondersteuning

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Herhaalrecepten (ook prettig via e-mail aangeboden te krijgen)
 • Het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • reizigersadvisering en vaccinaties
 • zwachtelen en tapen
 • verstrekken van informatiefolders


Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Avond-,nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost/doktersdienst, ook apotheek

De waarneming voor de huisartsenzorg en apotheek 's avonds, 's nachts en in het weekend dient alleen voor spoedgevallen en is geregeld door de huisartsenpost/doktersdienst. en apotheek Borrendamme. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen van Schouwen-Duiveland samen.
Dokter Baas doet daar ongeveer twee keer per week een avond met nacht dienst of neemt een weekenddeel waar, doketer de Graaf en dokter van Keeken nemen ook een deel van deze diensten waar.

Openingstijden
Iedere werkdag na 18.00, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost ook geopend.

Afspraken

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Adres huisartsenpost

SHZ Huisartsenpost Zeeland Lokatie Zierikzee

Borendamme 9 (Scheldestraat 2)

4301 VC Zierikzee

Telefoon 0900-1585                                                                                            

uitleen van medische hulpgoederen

Het uitleenmagazijn bevindt zich in Zierikzee, wij kunnen als huisartsenpraktijk een bescheiden rol spelen bij het uitlenen van medische hulpartikelen. Denkt u hierbij aan bv een rollator e.d. en lichttherapie (lichtbak tegen wintersomberheid) en elleboogkrukken.

De assistente helpt u graag verder als u een specifieke vraag heeft over medische hulpartikelen.

bloed prikken

U kunt door het SHL, bloed laten prikken in de praktijk aan de Scheepswerfstraat 26 te Burgh-Haamstede, op:

maandag,woensdag en vrijdag, tussen 08:30 en 10:00 uur.

Buiten deze tijden kunt u terecht in het Zierkenhuis te Zierikzee aan de Emil Sandtromweg, Victoria kliniek.

Of 

van 7:30 t/m 13:00 uur op maandag tot en met vrijdag, in  het medisch centrum Borrendamme, Borrendamme 7 te Zierikzee.

 

Voor de Trombosedienst kunt u in de praktijk terecht aan de Scheepswerfstraat 26 te Burgh-Haamstede van 9:15 tot 10:00 uur, ook voor andere bloedbepalingen van het ADRZ kunt u dan terecht.