Praktijkinformatie

Huisartsenpraktijk Baas is een apotheekhoudende huisartsenpraktijk, waar we momenteel met vier huisartsen werken en elf assistenten.

In het zomerseizoen worden we regelmatig bijgestaan door een extra assistente en waarnemend huisartsen, in verband met de drukte die het toerisme met zich mee brengt.

We gaan er van uit dat de waarnemer voornamelijk de toeristen en het inloopspreekuur voor zijn of haar rekening neemt zodat de vaste patienten zoveel als mogelijk toch kunnen blijven rekenen op de zorg van hun "eigen" huisarts, mw. E van Keeken, dokter mw. Pelicaen, dhr A. Baas of mw E de Graaf

We maken structureel gebruik van de diensten van dokter de Graaf die ongeveer twee dagen per week spreekuur doet in onze praktijk en dokter van Keeken die op donderdag het spreekuur voor haar rekening neemt, daarnaast werkt dokter Pelicaen sinds kort ook vast in onze praktijk op maandag en woensdag. Dokter Baas werkt full time.

Om de continuteit van de zorg zoveel mogelijk te waarborgen trachten wij de patientenzorg zoveel mogelijk bij dezelfde arts te houden. Geeft u bij met maken van een afspraak uw arts van voorkeur aan. Zo werkt dokter de Graaf samen met dokter Baas, en dokter Pelicaen met dokter van Keeken.

De spoedzorg buiten de openingstijden van de praktijk wordt verleend via de huisartsenpost te Zierikzee, waar ook dokter Baas / dokter de Graaf of dokter van Keeken wekelijks een weekend of avond/nachtdienst doet.

Wij praktiseren vanuit het oude wijkgebouw, aan de Scheepswerfstraat 26, wat we delen met andere disipline's zoals het wijteam van buurtzorg, het SHL, (bloedprikken), de trombosedienst, een dietiste en een cesartherapeut. Wij vinden het prettig deze service onder 1 dak aan te kunnen bieden en hopen u daarmee van dienst te zijn.

De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling huisartsenzorg zuid west Nederland, overige informatie daarover kunt u verkrijgen bij de assistente.

Via het submenu kunt u alle relevante informatie over de praktijk terug vinden.