Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het gewone spreekuur werken we alleen op afspraak.
U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur. 

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om  het spreekuur zo efficient mogelijk in te delen en zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. In het kader van efficientie is het spreekuur ook ingedeeld naar soort klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Telefonisch spreekuur

Het kan zijn dat u een korte vraag heeft waarvoor u niet op het spreekuur hoeft te komen. U kunt dan naar de assistente bellen, zij kan als ze de vraag zelf niet kan beantwoorden uw vraag in het belboek van de arts noteren. De arts belt dan zelf op willekeurig tijdstip terug, binnen twee werkdagen. Het kan ook zijn dat de arts de assistente instrueert en vraagt terug te bellen. Denkt u hierbij aan uitslagen van onderzoeken, vragen over medicatie, vragen over vervolgbeleid ed.


Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Visite of huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. In een gewone dagplanning houden we rekening met ongeveer drie visite's per dag en zullen die tussen 12:00 en 14:00 worden afgelegd, past het niet binnen deze beschikbare tijd zal het ook wel eens voorkomen dat de dokter na het spreekuur in het begin van de avond de vistite af legt. U begrijpt dat de aanleiding van de visite voor ons essentieel is om een juiste inschatting te kunnen maken.

spreekuur in Duinoord

Op dinsdag en donderdag ochtend van 11:00 tot 12:00 uur doet de dokter spreekuur in de bejaardenwoning Duinoord. De verzorgenden uit Duinoord faxen voor 10:00 uur de namen van patienten door die op het spreekuur gezien willen worden. Ook daarbij is het van belang dat we een indicatie hebben van de klachten omdat we soms instrumentarium of andere benodigdheden vanuit de praktijk mee moeten nemen.